Asistenční služby

Informacie o službe Sea-Help             


Jachtári, ktorý sa ocitnú na Jadranu v núdzi môžu od roku 2008 využiť profesionálne služby rýchlých žltých člnov rakúskej námornej asistenčnej spoločnosti Sea-Help GmbH, ktorá na zavolanie vychádza z celkom desať  základni umiestnených na pobreží medzi Benátkami a Dubrovníkom. Poskytované skužby pokrývajú najčastejšie hlásene príčiný potiaží ako napr. výpadok palubných baterií, uvolnenie uviaznutých kotiev, vyprostenie lan z propeleru, rýchla preprava osôb k lekárovi atd. Držiteľom členských pasov (od 50€ pre charterových hostí) sú služby poskytované zdarma. Dojazdová doba sa priemerne pohybuje okolo 40 minút. HotLine pre volanie je +385(0)62 200 000 alebo možno použíť kanál 16 na VHF.

Zásahové lode

Všetky zásahové lode Sea-Help sú vybavené VHF, GPS plotterom s radarom a sú preto plne spôsobilé aj pre nočné nasadenie. Každá loď je vybavená dvoma 140k resp. 175k štvortaktnými motormi Suzuki, ktoré im prepožičiavajú dostatok síly a rýchlosti. Lode dosahujú max. rýchlosť 45kn. Najťažšia jachta, ktorá zatiaľ bola na Jadranu ťahaná vážila takmer 100t. Najdlhšia vzdialenosť, na ktorú sme zatiaľ loď vliekli, merala 125 Nm.

Na každej zásahovej lodi je umiestnený 2kW generátor, potapáćske vybavenie a štandardné diely ako klínové remene, impelery, termostaty.

Besprostredne je možno previesť potapačske zásahy do 15m hlbky, pre prípad potreby je pripravené špeciálne vybavenie pre zásahy do 40m. Toto sa v praxi osvedčilo hlavne pri uvolňovaní zaseknutých kotiev

Pre prepravu osôb je na palube zásahovej lode pripravených 12 záchranných viest. Lode s trhlinami v trupu mô%zu zachrániť a nad vodou udržať dve výkonné pumpy o výkonu 2000l/min.

 

Bezplatné služby poskytované členom Sea-Hepl:

Odťah

Každý člen Sea-Hepl bude bezplatne odtiahnutý do najbližšej opravovne alebo k najbližšiemu miestu žeriavovania podľa potreby.

Dovoz náhradných dielov

Každému členovi Sea-Help bude bezplatne čo najrýchlejšie doručený náhradný diel podľa jeho priania.(Impeler, klínový remeň, termostat, vodná pumpa,...)

Pomoc pri štartováni

Každému členovi Sea-Help bude bezplatne na mieste poruchy poskytnutá pomoc vo forme poskytnutia náhradného zdroja elektrickej anergie buď pomocou štartovacích káblov alebo štartovacej jednotky.

Pohonné hmoty

Každému členovi Sea-Help bude prepravene palivo (benzín/nafta) do množstva 50l. V prípade nádrži zanesených nečistotami naši kapitáni dočasne upravia palivový systém tak, aby bolo možné bezpečne doplávať k servisu.

Uvoľnenie lana z propeleru

Každému členovi Sea-Help bude zadarmo odstránené namotané lano. Platí mimo vetšinu marín, kde služby poskytujú zmluvní potápači. Jedná sa tak predovšetkým o namotané stratené rybárske siete a volne plavajúce laná.

Stiahnutie pri ľahkom nasadnutí

Každý člen Sea-Help bude bezplatne odťiahnutý. Odstupňovanie ľahkého nasadnutia je určené takto: pri ľahkom nasadnutí nieje loď vyššie než 10 cm nad normálnou čiarou ponoru a po stiahnutí z plytčiny je sama schopna pokračovať v plavbe.

Prevoz ranených 24h

Každý člen Seahelp bude bezplatne prepravený do najbližšieho prístavu na pevniene. Po zavalaní na HotLine ihneď vychádza čln,zatiaľ čo dispečing komunikuje so záchrannou  zdravotnickou službou a dojedná na pobreží miesto, kam sa dostane sanitka najrýchlejšie. Naši kapitáni potom prepravia zraneného nq miesto predania zachránarom. V takom prípade sa môžme postarať aj o vašu loď. Rodiačia tak môžu sprevádzať svoje deti, zatiaľ čo  loď je bezpečne do dohodnutého prístavu.

Poradenstvo o počasí a revíru

Naši kapitáni majú stály prístup k aktuálným informáciam o počasí na internete a predaju ich članom SeaHelp. Poskytujeme taktiež informácie o revíru.

Meteovarovanie

Novo bola zavedená bezplatná služba Meteovarovanie, ktorá vychádza zo skúsenosti miestných námornikov. Meteovarovanie nezahrňuje povinnosť skippera zoznámiť sa podrobne s predpoveďou počasia je zasielana iba v prípade, keď dôjde k náhlej zmene, ktorú práve oficiálna predpoveď nezahrňuje.Meteovarovania sú zasielané prostrednícstvom SMS a túto službu je potreba individuálne aktivovať!

 

Aké ponúkame formy členstva?

 

Sea.Help členstvo pre majiteľov lodí alebo súkromné osoby: 
 


Vlastnický Pass členstvo: (aktívne na 12 mesiacov)

Ročný poplatok podľa dĺžky lode:

Lode do 8m dĺžky                           Euro 120,- ročne
Jachty do11m dĺžky                        Euro 150,- ročne
Jachty do 14m dĺžky                       Euro 180,- ročne
Jachty do 17m dĺžky                       Euro 210,- ročne
Jachty do 20m dĺžky                       Euro 290,- ročne
Jachty nad 20m dĺžky                     Euro 350,- ročne 

 

Platí pre loď/jachtu, ktorú uvedete do prihláśky bez ohľadu na osobu skippera, ktorý loď vedie. "loď/jachta je členom"

 


--------------------------------------------------------------------------------

Skipper-Pass, členstvo pre viacnásobné plavby na rôžných lodiach:

Ročný príspevok 50€ na 12 mesiacov

Je určený pre amaterských kapitánov pre použitie na viacerých lodiach. členstvo sa navzťahuje ako u vlastnického passu na konkrétnu loď ale na osobu skippera. Zvoľte Vlastnický Pass podľa najväčšej dĺžky lode s ktorou plánujete plávať a registráciu na vašu osobu, tzv."Skipper Upgrade", zaplatíte dodatočne 50€. Príklad: Vlastnický Pass členstvo pre lode do 14m. čiastka za členstvo je  celkom 230€

„Osoba je členom“
*Podľa členských podmienok neplatí na profesionálne účely.

 

Trailer-Pass, členstvo pre majiteľov prepraviteľných lodí:

Ročný príspevok 65€ (platí 20dní)

Trailer-Pass platí pre majiteľov športových lodí do šírky 2,6m. Pass je platný v priebehu 20 dní jedného kalendárneho roku na loď na ktorú je Trailer pass registrovaný. Dvadsať dní je možné v priebehu roku deliť. členstvo môže byť kedykoľvek začaté avšak musí byť minimálne 48h pred aktiváciou/začiatkom dovolenky/ zaslané emailom alebo faxom s oznámením cieľového miesta a so zvoleným časovým úsekom.

„Loď je členom“ 
 
K dispozícií sú rovnaké bezplatné služby ako u vlastnického Passu.


--------------------------------------------------------------------------------

 

Charter-Pass, členstvo pre charterových hostí:

Ročný poplatok Euro 50,-- na 14 dní

 

 

Určené pre amaterských kapitánov na charterové plavby až na dva týždne. Platí pre loď na ktorej je registrovaný ako skipper na 14 dní.

"Charteová loď je členom"

k dispozícií rovnaké bezplatné sluźby ako v prípade Vlastnického pasu.


Všetky typy členstva oprávňujú čerpať nasledujúce služby zdarma (plachetnice alebo motorové lode):

- Odťah
- Dodanie náhradných dielov
- Pomoc pri naštartovaní motoru
- Dovoz pohonných hmôt
- Uvoľnenie zapletených lán
- Stiahnutie z plytčiny pri ľahkom nasadnutí

- Uvoľnenie uviaznutej kotvy
- Preprava zranených
- Informácie o počasí
- Informácie o revíru
- Zákaznícky časopis a iné výhody

 

Jak se stát členem? Aho sa stač členom?


Stačí iba zatelefonovať alebo napísať. Kontaktný e-mail pre komunikaciu v češtine/slovenčine/angličtine/nemčine:

yacht@avaryacht.cz, tel.:546 428 015. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

 

 

 V prípade nehody volajte:

24 h Sea-Help HOTLINE (Jadran) :

+385 (0) 62 200 000

Ostatné oblasti (Baleáry a Balt) :

+800 112 00 112