Hledej
Kontakty
Slovensky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Povinná výbava dle vyhlášky č. 334/2015 Sb.

02.02.2017 20:45:40
Dnem 1. 1. 2016 vešel v účinnost předpis č. 334/2015 Sb. Tímto předpisem se mimo jiné upravuje i povinná výbava malých plavidel. Za pomoci vyhlášky 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb. jsme vytvořili stručný přehled toho, co by na vaší lodi nemělo chybět.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnem 1. 1. 2016 vešel v účinnost předpis č. 334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.
Tímto předpisem se mimo jiné upravuje i povinná výbava malých plavidel.
Sezona je v plném proudu a je nám jasné, že nikdo z vás nemá chuť ani čas, pročítat dlouhé vyhlášky a předpisy.
Udělali jsme to tedy za vás a za pomoci vyhlášky 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb. jsme vytvořili stručný přehled toho, co by na vaší lodi nemělo chybět.

 

Vybavení plavidel lodními listinami

- Osvědčení plavidla
- Seznam  posádky a seznam cestujících pobývajících na plavidle po dobu delší než 24h (vč. data a místa jejího nástupu/výstupu, funkce atd.) - netýká se malých plavidel. Vůdce musí mít u sebe průkaz VMP.
- Povolení k provozu lodní radiostanice a deník lodní radiostanice, je-li jimi plavidlo vybaveno
- Revizní kniha kotlů a tlakových nádob, pokud jsou tato zařízení na plavidle instalována
- Ostatní listiny  – myšleno např. osvědčení určených technických zařízení (UTZ) elektrických silnoproudých, plynových, tlakových, zdvihacích (viz. § 9 vyhl. 223/1995 Sb.).
- Lodní deník – netýká se malých plavidel

 

Výstroj plavidla

Plavidla s výtlakem nejvýše 500kg
nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa (ne skútr nebo plavidlo s vodotěsně uzavřeným plovákem)
vyvazovací lano nebo řetěz delším 5 m
pádlo (ne skútr a veslice)
záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle (skútr může mít pouze plovací pomůcku s min. vztlakem 50N)
 

Plavidla s výtlakem nad 500kg do 6m
vyvazovací lano s délkou minimálně 15 m
bidlo s háčkem
- dvě pádla n. vesla
nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa a vědro s lanem (pokud není vybaveno drenážní soustavou)
trubkou nebo zvonem (je-li plavidlo širší než 1,2 m a není vybaveno mechanickým zařízení pro dávání zvukových signálů)
návěstní svítilna
záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidle (neplatí pro plavidla pro komerční účely)
- Hasicí přístroj 2 kg. Pokud výkon motoru do 7,5 kW bez zabudované nádrže, stačí 1 kg nebo hasicí sprej + hasící rouška (pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm)
lékárnička a instrukce k záchraně


Plavidla s výtlakem nad 500kg s délkou 6 m až 20 m
vyvazovací a kotevní lano s délkou minimálně 15 m + další lano s minimální délkou 2/3 prvého (lodě nad 15 m = délka lodě + 10 m)
bidlo s háčkem
nádobka pro vylévání vody nebo ruční pumpa a vědro s lanem (pokud není vybaveno drenážní soustavou s nejméně 1 čerpadlem)
- minimálně 2 odrazníky
- příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí (má-li strojní pohon)
- vybavení pro opravu takeláže a plachet (je-li plachetnice)
ruční čerpadlo (je-li plachetnice delší než 12m)
zařízení pro podávání zvukových signálů
návěstní svítilna
vyhledávací svítilna
černým kuželem (je-li plachetnice  s pomocným motorem)
- nejméně jeden záchranný kruh s úchopným lanem po obvodu (neplatí pro plavidlo poháněné lidskou silou bez pohonu), vybaven samozápalným světlem (pro plavidlo kat. „C“)
plovoucí lano k záchrannému kruhu pro kat. „D“ 16 m, „C“ 30 m
- minimálně dva záchranné kruhy (je-li plavidlo delší než 12 m)
záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na plavidla (neplatí pro plavidla pro komerční účely)
kotva  (u plavidla jehož výtlak je vyšší než 1000 kg). Hmotnost hlavní kotvy je 2,5 násobek délky plavidla. Kotva těžší než 15 kg je označena poznávacími znaky plavidla.
- přenosný hasicí přístroj (nad 15 m délky lodě podle m2 obytné plochy) a hasicí rouška (pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm)
- 2x požární vědro s lanem nebo požární čerpadlo (plavidla delší než 12 m)
- záchranný vor nebo člun
lékárnička a instrukce k záchraně
 

Plavidlo vybavené zařízením, kde vznikají odpadní vody, je vybaveno odpadní nádrží.
Akumulátory vybaveny odpojovačem.

 

Výše uvedené informace jsou pouze orientační, rozhodně nemohou nahrazovat nebo omezovat text předpisů č. 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb.

 

Čeština
cz
Slovak
sk